fbpx

Covid-19 is alom aanwezig, heeft zijn weerslag op het bedrijfsleven in het algemeen, en helaas ook op de levertermijnen van Christiaens Yvan in het bijzonder. Onze grootste leveranciers van o. a. hout, glas en accessoires melden vertragingen in hun productie. De bevoorrading van onze noodzakelijke grondstoffen loopt bijgevolg niet zoals wij het zouden willen.

Bijkomend gaan er voortdurend werknemers uit de toeleveringsbedrijven in quarantaine, wat opnieuw voor een productieachterstand zorgt.

Dit alles betekent dat de opgegeven levertermijnen indicatief worden en zeer afhankelijk zijn van de aanlevering van onze grondstoffen en materialen. Daarom willen we u vragen om zo snel mogelijk uw bestelling door te geven, rekening houdende met bovenstaande.